20.8.2017

Typy izolační pěny

Rychlá pěna je polyuretanová hmota, která vzniká ze dvou složek smíchaných speciální technologií přímo na místě při aplikaci. Nanášení probíhá formou nástřiku. Po dopadu dochází během několika sekund k až stonásobné expanzi (zvětšení objemu), čímž dochází k dokonalému vyplnění izolovaného prostoru včetně veškerých dutin. Rychlá pěna tak vyplní všechny mezery, dutiny a složitě tvarované konstrukční prvky, které běžně používané izolační materiály nejsou schopné izolovat.

Pěnová PUR izolace vytváří souvislou a pružnou vrstvu bez spojů. Pěnová izolace dokonale a trvale přilne ke všem podkladům. Izolace si zachovává stále stejné izolační vlastnosti a nemění svůj objem a tvar ani při běžném sedání zdiva a pohybu stavební konstrukce po celou dobu životnosti budovy.

Při použití stříkané PUR izolace stačí ve srovnání s jinými izolačními materiály (minerální vata, celulóza apod.) mnohem slabší vrstva. Pěnová izolace tedy šetří také místo.

Měkká pěna

Poliuretan Spray SOC 008 E

je dvousložkový polyuretanový systém pro výrobu měkké pěny s otevřenou buněčnou strukturou a samozhášejícími vlastnostmi. Chemická reakce při sloučení obou složek způsobuje několikanásobné zvětšení objemu.
Je zdravotně nezávadný neobsahuje těkavé ani toxické látky. Používá se na vnitřní tepelnou a akustickou izolaci.

Využití :

 • fasády
 • podkroví
 • vnitřní stěny
 • podlahy
 • různé stavební části a dutiny

  

 

Středně tvrdá pěna

Nejčastěji se aplikuje v nánosu 15 cm. Má uzavřenou buněčnou strukturu, pěna je difuzně uzavřená a neumožňuje průchod vodních par pěnou, proto také hydroizuluje. Používá se především hydroizolace, tepelná a zvuková izolace.

Využití:

 • podkroví
 • střechy
 • podlahy
 • opláštění
 • podhledy
 • mnohé další

 

Tvrdá Pěna

Poliuretan Spray S 303 E, S 403 E, S 503 E

je dvousložkový polyuretanový systém, který tvoří tuhou pěnu s uzavřenou buněčnou strukturou a samozhášejícími vlastnostmi. Chemická reakce při sloučení obou složek způsobuje několikanásobné zvětšení objemu.
Je zdravotně nezávadný neobsahuje těkavé ani toxické látky.

Používá se na izolování stěn, podhledů, pochozích i nepochozích ploch nebo ocelových hal.

Využití:

 • stavební základy
 • nádrže a bazény
 • izolace potrubí