20.8.2017

Stavební základy

Hydroizolace základů


Rychlá pěna nahrazuje klasickou hydroizolaci základů i tepelnou izolaci. Polyuretanová pěnová izolace je tedy zcela nejvhodnějším materiálem k izolaci základů domu.

Proč použít Rychlou pěnu na izolaci základů domu:

  • Zabraňuje vlhnutí zdiva a vzniku plísní.  Izolace základů bývá nejdůležitější fází každé stavby či rekonstrukce.
  • Nástřik se provádí přímo na povrch základů domu. Po aplikaci pěnové hydroizolace na vnější základy domu již není nutné použít žádné další ochranné nátěry, ale provádí se zásyp tříděným materiálem.

Typ pěnové izolace pro základy: 

Tvrdá izolační pěna s uzavřenou strukturou buněk.

Hydroizolace základů