1.6.2019

Střechy

Zateplení střechy shora – izolace střech


Společným rysem starších podkrovních vestaveb jsou velmi malé tepelně izolační vlastnosti. Místnosti pod střechou jsou často nejchladnějším prostorem v domě, v létě navíc neobyvatelné z důvodu přehřívání. Není divu. Tepelná izolace se vkládala jen do prostoru mezi krokve, často ani ne na jejich celou výšku, v konstrukci se nedělaly provětrávané vrstvy. 
Mnozí majitelé podkroví o dodatečném zateplení uvažují, odrazuje je ale představa, že se to neobejde bez bourání nebo velkých stavebních úprav ze strany interiéru.

Nabízíme řešení izolace střechy

Po snesení střešní krytiny a vyjmutí staré izolace se vyplní pěnovou izolací celá výška krokví, která vytvoří zcela kompaktní neprůvzdušnou vrstvu. Vzniklá bariéra zabraňuje proudění horkého vzduchu do interiéru a vytváří tak účinnou ochranu střešní konstrukce před přehřátím

Zateplení střechy

Před případným zatékáním je izolace shora chráněna kontaktní difůzní fólií a Následně je Pod krytinou provětrávaná mezera vytvořená z kontralatí, která střechu v létě ochlazuje.

Jedná se tedy o variantu, kdy je nutné opravit stávající nevyhovující tepelnou izolace ve střešním plášti a to bez zásahu do interiéru.