PRODUKTY


Měkká pěna


je dvousložkový polyuretanový systém pro výrobu měkké pěny s otevřenou buněčnou strukturou a samozhášejícími vlastnostmi. Chemická reakce při sloučení obou složek způsobuje několikanásobné zvětšení objemu.

je dvousložkový polyuretanový systém pro výrobu měkké pěny s otevřenou buněčnou strukturou a samozhášejícími vlastnostmi. Chemická reakce při sloučení obou složek způsobuje několikanásobné zvětšení objemu.
Je zdravotně nezávadný neobsahuje těkavé ani toxické látky. Používá se na vnitřní tepelnou a akustickou izolaci.

Využití :

fasády

podkroví

vnitřní stěny

podlahy

různé stavební části a dutiny


Polotvrdá pěna


Nejčastěji se aplikuje v nánosu 15 cm. Má uzavřenou buněčnou strukturu, pěna je difuzně uzavřená a neumožňuje průchod vodních par pěnou, proto také hydro-izoluje. Používá se především hydroizolace, tepelná a zvuková izolace.

Využití:

  • podkroví
  • střechy
  • podlahy
  • opláštění
  • podhledy
  • mnohé další


Tvrdá Pěna


je dvousložkový polyuretanový systém, který tvoří tuhou pěnu s uzavřenou buněčnou strukturou a samozhášejícími vlastnostmi. Chemická reakce při sloučení obou složek způsobuje několikanásobné zvětšení objemu.
Je zdravotně nezávadná neobsahuje těkavé ani toxické látky.

Používá se na izolování stěn, podhledů, pochozích i nepochozích ploch nebo ocelových hal.

Využití:

  • stavební základy
  • nádrže a bazény
  • izolace potrubí