PRODUKTY


MĚKKÁ PĚNA

Dvousložkový polyuretanový systém pro výrobu měkké pěny s otevřenou buněčnou strukturou a samozhášejícími vlastnostmi. Chemická reakce při sloučení obou složek způsobuje několikanásobné zvětšení objemu.
Je zdravotně nezávadný neobsahuje těkavé ani toxické látky. Používá se na vnitřní tepelnou a akustickou izolaci.

Parametry:

 • Struktura otevřených buněk (obsah uzavřených buněk ≤ 20%)
 • Nízký koeficient tepelné vodivosti
 • Bezespárová izolační vrstva
 • Zjevná hustota jádra z pěnové pěny 9 ± 1,5 kg/m3
 • Koeficient odporu difúze par, μ: 3
 • Zpěňování oxidem uhličitým (bez použití látek poškozujících ozonovou vrstvu)
 • Bezpečnost životního prostředí – neobsahuje HFC nebo PBDE
 • Tlumení zvuku třídy D
 • Krátkodobá nasákavost s vodou při částečném ponoření Wp≤0,85 kg/m2

Využití :

 • fasády
 • podkroví
 • vnitřní stěny
 • podlahy
 • různé stavební části a dutiny


POLOTVRDÁ PĚNA

Nejčastěji se aplikuje v nánosu 15 cm. Má uzavřenou buněčnou strukturu, pěna je difuzně uzavřená a neumožňuje průchod vodních par pěnou, proto také hydro-izoluje. Používá se především hydroizolace, tepelná a zvuková izolace.Parametry:

 • Struktura uzavřených buněk (obsah uzavřených buněk ≥ 90%)
 • Nízký koeficient tepelné vodivosti
 • Bezespárová izolační vrstva
 • Hustota jádra ≥ 34 kg/m3
 • Koeficient odporu difúze par, μ ≥ 60
 • Zpěňování oxidem uhličitým (bez použití látek poškozujících ozonovou vrstvu)
 • Bezpečnost životního prostředí – neobsahuje HFC nebo PBDE
 • Nízká absorpce vody (Wp = 0,10 kg/m2

Využití:

 • podkroví
 • střechy
 • podlahy
 • opláštění
 • podhledy
 • mnohé dalšíTVRDÁ PĚNA

Dvousložkový polyuretanový systém, který tvoří tuhou pěnu s uzavřenou buněčnou strukturou a samozhášejícími vlastnostmi. Chemická reakce při sloučení obou složek způsobuje několikanásobné zvětšení objemu.
Je zdravotně nezávadná neobsahuje těkavé ani toxické látky.

Parametry:

 • Struktura uzavřených buněk
 • Nízký koeficient tepelné vodivosti
 • Bezspárová izolační vrstva
 • Hustota jádra ≥ 49 kg/m3
 • Pěna bez použití látek poškozujících ozonovou vrstvu
 • Bezpečná pro životní prostředí
 • Nízká absorpce vody (Wp = 0,11 %)

Využití:

 • podhledy
 • pochozí nepochozí plochy a haly
 • stavební základy
 • nádrže a bazény
 • izolace potrubí