Zdravější bydleníZateplování minerální vatou může vést při chybné instalaci k celé řadě problémů. Od netěsností v napojení na střešní konstrukci přes vady v provedené parozábraně. Musíme si uvědomit, že při započtení průvzdušnosti se tepelný odpor konstrukce s minerální vatou může zhoršit až o 50 % podle intenzity proudění vzduchu a dle kvality protivětrné zábrany. Pokud zvážíme vlivy zvýšené vlhkosti vnitřního vzduchu, 50 a 70 %, součinitel tepelné vodivosti se může zhoršit až o 57 %.

Proto izolujte chytře s pěnovou izolací Rychlá pěna.

Stop plísním